Talent Dynamics asmenybės testas su konsultacija

Trumpas aprašymas

TALENT DYNAMICS – puiki sistema, leidžianti suprasti savo vertės kūrimo tipą bei pasirinkti savo veikimo strategiją tam, kad sukurtume daugiausia vertės, pasirinktume sau tinkamas veiklas ir taip būtume laimingesni tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime.

Asmeninio vertės kūrimo profiliavimas + Video programa (viso 2 val), kurioje bus paaiškinimai kaip traktuoti savo ataskaitos duomenis ir kaip juos maksimaliai išnaudoti + Asmeninė konsultacija su Lina Armaityte.

Kaina: 180

Programa

TALENT DYNAMICS paskirtis – parodyti kur glūdi didžiausia vertė žmoguje ir komandoje, kaip ji gali būti pilnai išnaudota didinti pasitenkinimą pačiu darbu, produktyvumą, taip įtakojant ir organizacijos sukuriamą vertę nariams bei visuomenei.

TALENT DYNAMICS – tai vienas iš šiuolaikinių organizacijų veiklos vystymo modelių, traktuojančių komandų bei komandų narių asmeninį efektyvumą viena iš esminių veiklos vystymo ašių. Modelio ištakos siejamos su Karlo Gustavo Jungo asmenybės tipų teorija, kuria remiasi nemažai kitų dabartyje naudojamų asmenybinės tipologijos įrankių.

TALENT DYNAMICS žengia dar toliau, kaip modelis pasiūlydamas ne tik žinojimą „kaip yra“, bet ir „ką su tuo daryti“ – t.y. puoselėti efektyviausius tiek asmeninius, tiek komandos maksimalios vertės kūrimo būdus. Remiantis TALENT DYNAMICS komandų formavimo praktika, visų pirma akcentuojamas asmeninis kiekvieno komandos nario efektyvumas, kurį apibrėžia natūraliai turimi gebėjimai. Būtent remdamasis jais, kiekvienas komandos narys gali suteikti daugiausiai vertės organizacijai, o bendradarbiavimas tuomet traktuojamas tik kaip išorinis komandinio darbo požymis. Daug svarbiau – kaip komandos nariai iš tiesų supranta vienas kitą ir sugeba išnaudoti vienas kito geriausias savybes ir gebėjimus taip suteikdami organizacijai naują impulsą augti.

PHOTO SCHOOL NAUJIENLAIŠKIS

Įrašydamas el. paštą sutinku gauti naujienlaiškius

MOKYMŲ KOORDINATORIAI